Khám phá suối phun hoạt động ngừng nghỉ và khá đúng giờ nên người ta tin tưởng và đặt cho nó cái tên Old Faithful, có nghĩa là niềm tin cũ.

Đến nơi không lâu thì một vòi nước từ mặt đất bất ngờ bắn thẳng trời với độ cao khoảng 40 mét.
old_faithful (1)

Nước phun liên tục khi thấp, khi cao kéo dài khoảng 2 phút. Tiếng nước réo thật lớn lẫn với âm thanh hò reo của du khách đứng bao quanh. 

Tham quan khách sạn xong chúng tôi theo lối đi được lót ván cao hơn mặt đất cả mét để qua vùng đất bùn trắng ra chỗ suối phun.

Old Faithful có thời gian ngừng nghỉ từ 35 đến 120 phút và thời gian phun từ 1 phút rưỡi đến 5 phút.

Thời gian nghỉ lâu thì khi phun sẽ lâu, nhưng trong một năm chu kỳ này không thay đổi nhiều, chẳng hạn năm nay mỗi lần nghỉ 80 phút thì năm tới có thể nghỉ 82 phút.